Български език      English (UK)          

.

Маркетинг

 • Маркетингови изследвания/
 • Маркетинг микс/
 • Комуникационна политика - комуникационен микс, стимулиране на продажбите, комуникационни канали, BTL и ATL реклама, процеси, теми, акценти/
 • Презентации/
 • Анализи 

Изследвания за установяване на маркетингови проблеми

 • Изследване удовлетвореността на потребителя
 • Позиционни изследвания
 • Изследвания за решаване на маркетингови проблеми
 • Сегментационни изследвания
 • Изследвания на нови продукти
 • Ценови изследвания
 • Комуникационни изследвания
 • Медийни изследвания

Тестване на концепции и продукти

Проект Таен клиент