Български език      English (UK)          

.

Кризисни комуникации

  • Анализ и подготовка за кризисни ситуации - кризисни одити, разработване на процедури за реакция при криза, кризисни
  • Медиа мониторинг - проследяване на медийните публикации за потенциални кризисни теми, новини, тенденции;
  • Сътрудничество с лидери на мнение в бизнес сферата на клиента;
  • Незабавна реакция в случай на криза - PR консултиране, връзки с медиите, комуникация с целеви групи.